Simmental

Simmentale loetakse kogult suurte tõugude hulka. Esineb nii sarvelisi kui ka nudisid. Si veistel on pikk ja sirge seljajoon ning tugevad lihased. Simmentali lehmad erinevad teistest lihaveisetõugudest suurema piimakuse poolest, samuti sünnib neil rohkem kaksikvasikaid. Täiskasvanud lehmade kehamass on 700..800 kg ja rohkem ning pullidel 1200 kg ja enam. Põhiline värv on kas päris valge või helekollasest tumekollaseni, ka pruunist punakaspruunini. Heledas karvkattes võib hajutatult olla üksikuid tumedamaid laike. On ka punase-valgekirjusid. Pea ja jalgade alaosa on enamikel loomadel valged.

227

Simmental on ilmselt kõige parem „kaksikfunktsiooniga“ tõug, neid annab ristata nii väiksemate kui ka suuremate tõugudega ning saada järglasi, kes on väga piimakad, viljakad, rahumeelsed ja kõrgelt arenenud emainstinktiga. Kuna nad on võimelised kasvatama oma järglased üles piima peal, ilma lisakontsentraate vajamata on nad ka tootlikkuse seisukohalt tänapäeva turuliidreid. Ammlehmade eluiga on kuni 12 aastat ning nad paistavad silma oma rahuliku iseloomu ja kõrge viljakuse poolest. Üldjuhul on sündinud vasikad suure luustikuga, mistõttu on vajalik jälgida, et ei oleks poegimisraskusi. Tänu ammlehmade kõrgele piimatoodangule on vasikatel kõrge ööpäevane juurdekasv. Vasikate sünnimass on suhteliselt suur (kuni 50 kg). Kuna simmentali noorveised kasvavad kiiresti, vajavad nad võrreldes teiste tõugudega veidi rohkem sööta.
Soome andmetel on simmentali pullvasikate sünnimass keskmiselt 46 kg, lehmvasikatel 44 kg. Noorveiste kehamass 200 päeva vanuselt vastavalt 332 ja 290 kg ning 365 päeva vanuselt vastavalt
556 ja 455 kg.