Lihaveiste lauda rekonstrueerimine

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 4.1 taotluse rahuldamine.
Männiku Agrofarm OÜ sai toetust projekti “Lihaveiselauda sõnnikuhoidla rekonstrueerimine, lihaveiselauda juurdepääsuteede ja platside ehitamine, Männiku lihaveiselauda rekonstrueerimine” elluviimiseks.
Investeeringuga rekonstrueeriti lihaveiselaut, sõnnikuhoidla ja ehitati juurdepääsuteed ja platsid. Investeeringuga parandame kasvatatavate lihaveiste heaolu ning suureneb ka loomade juurdekasv. Sõnnikuhoidla rekonstrueerimisega saame olla keskkonnasõbralikumad ning kasutada kvaliteetset orgaanilist väetist, mis suurendab taimekasvatustoodangut.

flag_yellow_highjpeg_arengukava_logo_koos_ringtaustaga