Lihaveiste hooldusboks ja loomaveohaagis

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse rahuldamine.
Männiku Agrofarm OÜ taotles ja sai toetust projekti “Kaaluga lihaveiste ravi- ja hooldusboksi ning loomaveohaagise ostmine” elluviimiseks Leader tegevusgrupi MTÜ Partnerid piirkonnas. Investeeringuga muutus töökeskkond kaasaegsemaks ja turvalisemaks.
image005 mtupartnerid